Kørselsforbud

Hvis du har mistet dit kørekort enten ved to klip eller en betinget frakendelse, inden for de første to år du har kørekort, får du ganske automatisk et kørselsforbud.

Når man får et kørselsforbud vil det sige, at politiet inddrager dit kørekort og du skal modtage særlig undervisning af en kørelærer. Der er et krav i loven, der bestemmer den undervisning du skal have, og det fordeler sig på 7 teoretiske lektioner og 8 praktiske lektioner, også kaldet bøllepakken. Bøllepakken indeholder:

  • Ubegrænset teori (du skal mindst have 7 lektioner)
  • 8 kørelektioner
  • 1 vognleje til køreprøve
  • 1 gebyr til staten (momsfrit).

Prisen for bøllepakken er kr. 6.400,-


EKSTRA UNDERVISNING
Kr.     0,-  ved teoriundervisning.
Kr. 500,- ved kørelektion.
Kr. 800,- for leje af bil til køreprøve.
Kr. 1000,- gebyr til staten
(hvis en prøve, mod forventning, ikke bestås er det første gebyr tabt og der skal betales nyt)

BETALING
Kr. 6.400,- betales ved 2. teoriaften.

Evt. ekstra kørelektioner betales løbende efter hver 3. lektion, og alt skal være betalt inden køreprøven.

UNDERVISNINGSMATERIALE
Teoribog kan lånes gratis på køreskolen eller du kan vælge at købe den for kr. 300,-