Kat. B kørekort

Kørekortkategorier
Du har kun ret til at køre den type køretøj, som du har taget kørekort til. Motorkøretøjerne opdeles i kategorier og køretøjstyper, der har hvert sit bogstav. Det er det bogstav, der kommer til at stå på kørekortet, og som viser, hvilke køretøjer du må føre.

Almindelig bil – kategori B

Alderskravet er 18 år for at få udstedt et kørekort til bil og lastbil, det gælder også for kørekort til påhængsvogn.

  1. Personbil med højst 8 siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
  2. Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.
  3. Person- eller varebil med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.
  4. Person- eller varebil med tilkoblet påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg, hvis vogntogets samlede tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg. Ved fastsættelsen af  påhængskøretøjets tilladte totalvægt anvendes enten påhængskøretøjets registrerede totalvægt eller den eventuelt lavere fastsatte totalvægt i bilens registreringsgrundlag. Det er samtidig en betingelse, at påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger bilens egenvægt med tillæg af 50 kg.
  5. Trehjulet motorcykel (kabinescooter).
  6. Traktor/motorredskab.
  7. Registreringspligtig knallert.

Kørekortenes gyldighed
Kørekort til motorcykel og bil udstedes med gyldighed til du fylder 70 år. Kørekort til lastbil og bus udstedes med gyldighed til du fylder 50 år. Derefter kan kørekortet fornyes for 5 år ad gangen indtil du fylder 70 år. Gyldighedstiden fastsættes efter det fyldte 70. år på baggrund af din alder. Kørekort kan udstedes for 4 år, 3 år, 2 år eller endelig for 1 år. Kørekort kan i særlige tilfælde – navnlig som følge af helbredsmæssige forhold – udstedes med kortere gyldighed end nævnt ovenfor.

Fornyelse af kørekort
Fornyelse af kørekort sker ved henvendelse til et af kommunens borgerservicecentre. Der skal medbringes et vellignende fotografi og en lægeerklæring udfærdiget af egen læge. Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

Kørekort på prøve
De første år med et nyt kørekort er de farligste. Her er risikoen for at blive involveret i en trafikulykke størst. Derfor er kørekortet nu “på prøve” i de tre første år. Overtræder du færdselsloven groft inden for de tre første år, efter du har taget kørekort, får du et kørselsforbud. Et kørselsforbud betyder, at du ikke må køre bil igen, før du har gennemgået en ny, særlig køreundervisning (både teori og praksis) eller et kursus i alkohol og trafik samt bestået en ny køreprøve.